studentmamman.se

När du ska välja utbildning finns det ibland också en möjlighet för dig att välja om du vill studera från klassrummet, på distans eller om du vill använda dig av något som heter flex. Flex betyder att du har möjlighet att själv bestämma om du vill delta i lektionerna från din dator i det egna hemmet eller om du vill befinna dig i klassrummet. Du kan välja att vara halvdagar på skolan, heldagar eller ingenting alls. Kanske vill du bara gå när det är en speciell föreläsning?

Att studera på distans passar bra för den som inte har möjlighet att ta sig till skolan, t. ex. om man bor i en annan del av landet. Det lämpar sig också för den som kan fokusera bättre i sin ensamhet och inte behöver ett större stöd av läraren. Här är det dock viktigt att vara införstådd med att det krävs ett stort disciplin för att lyckas med studierna. Det är lätt att man har TV:n på i bakgrunden och snabbt tappar fokus.

Alla skolor eller utbildningar erbjuder inte alla olika studieformer. Kontrollera vad som gäller innan du lägger din ansökan.