studentmamman.se

I den allt mer digitaliserade och uppkopplade världen minskar gradvis begränsningarna av rum och tid. Föga förvånande går digitala lösningar hand i hand med utbildning. Att integrera digitala lösningar i studentlivet gör att du får ut det mesta av din tid och förbättrar dina akademiska resultat. Eftersom studentlivet kan vara tidskrävande och utmanande har du nytta av alla tidsbesparande åtgärder som finns.

 

Ta hjälp av smarta digitala lösningar

 

Med hjälp av plattformen Nabo som formar framtidens förvaltning och boendetjänster minskar du arbetsbördan och frigör tid – just det du behöver som student. Nabo erbjuder bland annat teknisk förvaltning som ger dig kontroll över fastighetens drifts- och underhållsbehov. Denna tjänst riktar sig framförallt till bostadsrättsföreningar som behöver långsiktig hjälp med fastighetens underhåll. Till skillnad mot konventionell fastighetsskötsel innebär teknisk förvaltning att det finns en teknisk förvaltare som arbetar proaktivt. Fastighetsskötsel är å andra sidan mer inriktad på tillsyn och den dagliga driften. Den tekniska förvaltaren ser till att inga akuta problem uppstår som gör att du som student kan förlora mycket tid.

Teknisk förvaltning med Nabo erbjuder dig följande smarta digitala lösningar:

  • En digital plan för underhåll de kommande 50 åren med årlig licens.
  • Regelbunden uppdatering av skadeärenden.
  • Statusuppdateringar för felanmälningar.
  • Smidiga lösningar för digital rapportering.
  • Tillgång till dokument för upphandling och byggprotokoll.

Ovanstående digitala lösningar visar hur mycket tekniken kan påverka studentlivet på ett bättre sätt. Förutom den fantastiska hjälpen som digitala plattformar, videosamtal, chattar och e-post kan kan ge, så är det även avgörande att ha rätt attityd.

Var positivt inställd

Hemligheten bakom ett framgångsrikt studentliv är att ha rätt attityd och vara positivt inställd till det du studerar. Du bör fokusera på positiva resultat och säga nej till negativa tankemönster. Ett sätt att stimulera positivt tänkande är studera i en lugn och harmonisk miljö som på biblioteket. Ett annat sätt är att studera tillsammans med en vän för att inspirera och uppmuntra varandra. Ett tredje sätt är att föreställa dig slutmålet och belöna dig själv när du klarar av mål.