studentmamman.se

Är du en av de studenter som har ett företag vid sidan om studierna? Då vet du att det kan ge stor frihet ekonomiskt sett men också att det kan ta mycket av din tid i anspråk. Att hinna med både studier och företagande kan ibland kännas svårt, men det finns värdefulla hjälpmedel att ta till.

 

Automatisera dina kundkontakter

Att bygga upp ditt företag kan i början kräva både tid och energi, och ofta är det i uppstartsfasen som du själv behöver lägga ner mycket tid på det här arbetet för att få det precis som du vill ha det. Men när du har grunden gjord, och du ser att ditt företag börjar locka kunder, kan du börja titta på nästa steg, vilket är att automatisera delar av din verksamhet. När det kommer till kundkontakter finns något kallat ”marketing automation” som kan bli ett värdefullt verktyg för dig. Det är förståeligt att ställa frågan vad är marketing automation och kortfattat kan det förklaras som ett sätt att automatisera kontakten med dina kunder, vilket gör att du både sparar tid, energi och ökar effektiviteten. Och som student med eget företag är sparad tid något av en helig graal, inte sant? Med den här typen av hjälpmedel kommer dina kunder känna sig personligt kontaktade av dig, samtidigt som du får tid att fortsätta utveckla ditt företag under tiden som du sköter studierna. Kommunikationen med kunderna skräddarsys och levereras till dem vid precis rätt tidpunkt, baserat på de digitala fotspår som lämnas vid deras aktivitet på nätet.

Sätt upp mål och delmål

När du automatiserar delar av ditt företagande sparar du tid, som du kan lägga på annat: Resten av företaget, studierna, ditt sociala liv. Går det riktigt bra för dig och ditt företag genererar inkomster stadigt och konsekvent, finns möjlighet för dig att anlita någon eller några för att hantera de automatiserade delarna. Detta gör att du klättrar upp till andra sysslor inom företaget, och förhoppningsvis även kan planera din tid ännu mer. Så när du är i uppstarten och det är mycket att göra – bli inte nedslagen eller stressad, utan sätt upp mål där ett delmål kan vara att komma till den punkten där du kan automatisera de första delarna, till exempel kundkontakterna.