studentmamman.se

Studentlivet är en del av livet som många av oss kommer ihåg länge. Det ger ett stort intryck i våra liv eftersom det sker under den tiden då vi utvecklas som mest. Studentlivet kan vara både roligt och lärorikt. Men en del får tyvärr uppleva baksidan av ett härligt studentliv. Alkohol och droger har länge varit ett problem hos många studenter som festar hårt under sina studier. Alkoholen har länge funnits med i bilden medan droger är något som blivit vanligare på senare år.

 

Alkohol och studier

 

Att alkohol förekommer i mindre och större utsträckning hos studenter är inget nytt i sig. Speciellt vid inackordering på internatskolor så brukar alkohol vara vanligt förekommande hos många studenter. Att studenterna stannar på internatet även under helgen brukar vara en stor risk för festande och alkoholförtäring då det i regel inte finns någon från skolan som arbetar på helgerna. Självklart kan alkoholen ha en negativ inverkan på elevens studier och det resulterar ofta i ett försämrat skolarbete.

 

Droger och studier

När det handlar om droger i studentlivet så är det inte riktigt lika vanligt som alkohol, även om det blivit mer och mer förekommande. Det brukar dock vara ganska lätt att märka på studenter om de använder droger aktivt under skolgången, då försämrade betyg och allmän slöhet är vanligt förekommande tecken, även en ökad frånvaro från lektioner kan vara en varningssignal. Det är därför viktigt att personalen på skolan kan upptäcka dessa signaler i tid så att professionell hjälp från exempelvis ljungsjöberg som är experter på området kan sättas in.

Behandling av alkohol- och drogproblem hos studenter

Om man upptäcker att elever på en skola har allvarliga drog- eller alkoholproblem så är det viktigt att se till att ett möte hålls med dem och deras föräldrar om eleverna är minderåriga. Ett möte med exempelvis klassföreståndare och skolkurator bör hållas omgående så att eleven kan få hjälp med sitt missbruk.